Peraduan DrouprRaya Karaoke

Ingin memenangi perjalanan ke Bali? Sempena menjelangnya Aidilfitri, kami akan melancarkan Peraduan #DrouprRayaKaraoke. Apa yang anda perlu lakukan adalah dengan menghantar video yang anda berkaraoke di dalam kereta dengan rakan-rakan anda.

Bagaimana untuk menyertai?

1. Muat turun aplikasi Droupr dari Apple App Store dan / atau Google Play Store pada telefon anda dan daftar dan mengaktifkan akaun anda.

2. Kongsi video selama 30 saat yang anda rakam bersama rakan anda semasa carpool dan hantarkan kepada kami di Facebook (www.facebook.com/drouprapp).

3. Penyertaan Terbaik akan memenangi perjalanan ke Bali dari Droupr. Pemenang tempat kedua akan menerima wang tunai sebanyak RM 100 setiap satu (sehingga 4 orang) dan pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai sebanyak RM 50 (sehingga 4 orang)

Terma dan syarat

Pengenalan

1.1 Peraduan #DrouprRaya Karaoke (“Peraduan”) dianjurkan oleh Droupr Dot Com (“Penganjur”).

1.2 Terma dan syarat ini (“Terma dan Syarat”) menetapkan parameter di mana anda (“Peserta /”) berhak untuk menyertai Peraduan ini.

1.3 Dengan memasuki Peraduan, Peserta mengesahkan bahawa mereka telah membaca, memahami dan bersetuju mematuhi, terma dan syarat ini.

Kelayakan

2.1 Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas pada masa menyertai Peraduan ini.

2.2 Peraduan ini tidak terbuka kepada kakitangan Penganjur, pasangan mereka, rakan kongsi atau ahli keluarga terdekat mereka (kanak-kanak, cucu, ibu bapa, datuk nenek, adik-beradik atau adik beradik).

2.3 Pihak Penganjur boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, membatalkan penyertaan mana-mana penyertaan dan melarang penyertaan lebih lanjut dalam Peraduan oleh mana-mana Peserta yang bertindak melanggar Terma dan Syarat ini, atau dengan cara lain yang mungkin membawa Peraduan atau Penganjur menjadi ****

Tempoh

3.1 Peraduan akan bermula pada hari Jumaat, 1 Jun 2018 (0800 GMT + 8) dan semua penyertaan mesti diterima pada hari Sabtu, 30 Jun 2018 (1800 GMT + 8) (“Tempoh Peraduan”).

Mekanikal

4.1 Untuk memasuki Peraduan, Peserta hendaklah mengemukakan:

a) video penyanyi Peserta ke mana-mana lagu dalam kenderaan (sehingga 4 orang di dalam satu kereta boleh menyertai)

b) video mesti asli dan maksimum 30 saat atau lebih rendah

c) semua peserta dalam video itu mestilah pengguna berdaftar di Droupr.

4.2 Penyertaan mesti dihantar melalui mesej peribadi ke laman Facebook Penganjur (www.facebook.com/Drouprapp).

4.3 Terdapat had untuk satu (1) penyertaan setiap orang.

Memilih pemenang

5.1 Pada akhir Tempoh Peraduan, Penganjur akan menyenaraikan lima (5) penyertaan yang dianggapnya, mengikut budi bicara mutlaknya, yang terbaik sempena Carpool sempena Aidilfitri.

5.2 Penyertaan yang disenarai pendek akan disiarkan di laman Facebook Penganjur pada hari Rabu, 4 Julai 2018, atau tarikh lain seperti yang dinasihatkan oleh Penganjur.

5.3 Orang ramai kemudian akan dijemput untuk ‘mengundi’ untuk Penyertaan kegemaran mereka, dengan menekan butang ‘Like’ video pilihan di Facebook. Pengundian akan dibuka sehingga Jumaat, 20 Julai 2018, atau tarikh lain seperti yang dinasihatkan oleh Penganjur (“Tempoh Pengundian”).

5.4 Pada akhir Tempoh Pengundian, Penganjur akan mengumumkan keputusan Peraduan di laman Facebooknya. Kemasukan pemenang yang dianggap oleh pihak Penganjur, mengikut budi bicara mutlaknya, yang dapat menarik perhatian sempena dengan kemeriahan Aidilfitri. Pemenang kedua akan ditentukan melalui berapa banyak ‘Like’ di Facebook.

5.5 Sekiranya penyertaan pemenang yang juga mendapat ‘Like’ paling banyak di Facebook, hadiah pemenang akan diberikan kepada peserta yang paling banyak ‘Like’ kedua di Facebook.

5.6 Sekiranya pemenang atau pemenang tempat kedua tidak sah, Penganjur akan memilih pemenang alternatif dan / atau pemenang mengikut Terma dan Syarat ini

5.7 Apa-apa keputusan Penganjur adalah muktamad dan tiada surat-menyurat akan dilayan.

Hadiah

6.1 Kemasukan pemenang akan menerima sehingga empat (4) kerusi penerbangan dengan penerbangan tempatan (“Syarikat Penerbangan”) ke Bali.

6.2 Pemenang tempat kedua akan menerima wang tunai sebanyak RM 100 setiap satu (sehingga 4 orang) dan pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai sebanyak RM 50 (sehingga 4 orang)

6.3 Hadiah adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang dikenakan oleh mana-mana Syarikat Penerbangan tempatan dan mesti ditebus oleh Peserta secara langsung dengan Syarikat Penerbangan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab, atau campur tangan dalam, sebarang pertikaian antara Peserta dan Syarikat Penerbangan.

Pemberitahuan

7.1 Semua komunikasi dan pemberitahuan mengenai Peraduan, termasuk penyertaan dan pemenang yang disenarai pendek, akan dilakukan melalui Facebook, atau kaedah lain yang disarankan oleh Penganjur mengikut budi bicara mutlaknya.

7.2 Semua surat-menyurat akan dianggap berjaya apabila direkodkan sebagai dihantar atau diterima oleh Penganjur pada halaman Facebook atau rekod komputernya.

7.3 Sekiranya Pihak Penganjur tidak dapat, walaupun dengan usaha yang munasabah, hubungi pemenang atau peserta, Penganjur mempunyai hak untuk memilih pemenang atau juara lain, mengikut Terma dan Syarat ini.

Privasi dan Intelektual

8.1 Setiap Wakil Peserta yang:

a) Penyertaan peserta adalah karya asal mereka sendiri dan mereka mempunyai hak penuh untuk menggunakan video yang berkaitan dan memiliki hak cipta di dalamnya;

b) Penyertaan tidak melanggar hak, termasuk hak harta intelektual, pihak ketiga;

c) setiap individu yang mempunyai kemasukan telah memberikan persetujuan untuk imejnya digunakan berkaitan dengan Peraduan dan mengikut Terma dan Syarat ini. Di mana individu yang imejnya dipaparkan dalam entri berusia kurang dari 18 tahun, Peserta menjamin bahawa ibu atau bapa atau penjaga individu itu telah memberikan persetujuan yang berkaitan.

8.2 Dengan memasuki Peraduan, setiap Peserta memberi Penganjur suatu lesen bebas, tidak boleh ditarik balik, royalti bebas, di seluruh dunia, tanpa izin (dengan hak untuk mensubsidi) untuk menggunakan, menerbitkan semula, mengedit dan / atau mengubahsuainya, untuk tujuan yang berkaitan dengan pertandingan atau kerja Penganjur.

8.3 Dalam menjalankan lesen yang dirujuk dalam klausa 7.4, Penganjur akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mengekalkan integriti Kemasukan, memberikan atribusi yang sesuai dan mengekalkan keselamatan butiran peribadi atau hubungan Peserta.

Penafian, indemniti dan batasan liabiliti

9. 1 Peraduan ini tidak ditaja, disokong, ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan Facebook. Peserta memahami bahawa mereka memberikan maklumat kepada Penganjur dan tidak ke Facebook.

9.2 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, setiap Peserta bersetuju untuk menanggung rugi, melepaskan dan memelihara Penganjur dari apa-apa liabiliti, ganti rugi, kerugian atau kecederaan yang mengakibatkan secara keseluruhan atau sebahagiannya secara langsung atau tidak langsung, dari penyertaannya dalam Peraduan dan penerimaan, penggunaan atau penyalahgunaan mana-mana Hadiah yang boleh dimenangi.

9.3 Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa maklumat yang salah atau tidak tepat dalam tawaran atau pentadbiran Pertandingan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kesilapan dalam mana-mana penerbitan terma dan syarat ini, pemilihan atau pengumuman mana-mana pemenang, pengedaran mana-mana Hadiah dan perisian atau kesilapan rangkaian.

Hak Penganjur

10.1 Pihak Penganjur boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, mengubah, membatalkan atau membatalkan Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu dan penyertaan yang berterusan Peserta dalam Peraduan adalah menerima penerimaan Terma dan Syarat yang diubah.

10.2 Kegagalan oleh Penganjur untuk menguatkuasakan Terma dan Syarat ini dalam apa jua keadaan tidak mengandungi apa-apa penepian oleh Penganjur hak-haknya, yang akan dirizabkan secara nyata.

10.3 Jika, atas sebab apa pun, mana-mana aspek Peraduan tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang, termasuk kerana virus komputer, kegagalan rangkaian, gangguan, campur tangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kegagalan teknikal atau sebarang sebab lain di luar kawalan Penganjur yang menjejaskan pentadbiran, keselamatan, kewajaran, integriti atau kelakuan yang betul Peraduan, Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk membatalkan, menamatkan, mengubah suai atau menggantung Peraduan.

 

 

Site Footer